Apuraha

Apurahoja kaivamattoman tekniikan tutkimustoiminnan edistämiseksi

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry. (Finnish Society for Trenchless Technology) julistaa haettavaksi apurahoja kaivamattoman tekniikan alalta tehtäviä opinnäytetöitä, tutkimuksia ja julkaisuja varten. Apurahasumma päätetään tapauskohtaisesti, maksimissaan apurahaa voi saada 5000 EUR.

Apurahaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä hakijan tiedot, hankkeen nimi ja kuvaus, anottavan apurahan suuruus, hankkeen kestoaika, hankkeen tavoitteet sekä hankkeeseen muualta anotut ja saadut apurahat.

Hakuaika on jatkuva. Yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa, käsittelee hakemukset kokouksissaan.

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Timo Kyntäjä, puh. +358 40 483 3471

Hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen:

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry.
c/o Sari Pietilä / Haapasuonkankaantie 10, 90830 Haukipudas

Helsingissä 18.2.2011
Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistyksen hallitus