FiSTT Jaostoiminta

Kaikki FiSTTin yritysjäsenet ovat tervetulleita mukaan jaostoimintaan.

Kuntotutkimusjaos – Päteviä kuntotutkimusammattilaisia ja ajantasaista ohjeistusta

FiSTT:n kuntotutkimusjaos pyrkii omalla toiminnallaan kehittämään kuntotietojen keräämistä, alan osaamista ja parantamaan ohjeistusta. Tätä varten on perustettu kaksi työryhmää.

  1. Putkistokuvaajakoulutus- työryhmä

Työryhmän jäseniä ovat Sakari Kuikka (koollekutsuja), Priit Uleksin, Teemu Pohjanoksa, Pekka Laakkonen, Ari Id, Tero Kilpeläinen, Jarkko Simola ja Ilkka Remes.

Putkistokuvaajakoulutuksen antama pätevyys on vesilaitoksille tärkeä dokumentti, jolla lähtötietojen luotettavuus saneerauskohteita ja menetelmiä valittaessa voidaan taata. Koulutus on ollut aktiivista ja vuonna 2020 olosuhteiden pakosta koulutuksia on järjestetty myös teamsin kautta.

Koulutuksen läpäissyt saa Putkistokuvaaja-pätevyyden, joka on voimassa 5 vuotta.

  1. Ohjeet ja julkaisu- työryhmä

Kuntotutkimusjaoksen puheenjohtajana viimeiset kaksi vuotta toiminut Matti Ojala jatkaa ohjeet ja julkaisu -työryhmän vetäjänä. Näin saadaan edelleen hyödynnettyä Matin laaja kokemus ja kansainväliset kontaktit.  Muut ryhmän jäsenet ovat Sakari Kuikka, Pekka Laakkonen, Tero Kilpeläinen, Tiia Lampola ja Hannu Mustonen.

Ohjeiden laatimistyöhön on saatu mukaan VVY, runsaasti vesilaitoksia ja alan muita toimijoita. Ohjeet julkaistaan VVY:n toimesta, jolloin ne saavuttavat lähes koko vesihuoltokentän. Työ on saatu vaudikkaasti käyntiin ja tilanne tällä hetkellä on:

  1. Verkostojen mittaus- ja dokumentointiohje (Mido) valmistuu alkuvuodesta 2021.
  2. Viemäreiden kuntotutkimusohjeen tekeminen on jo käynnistynyt.
  3. Vesijohtoverkoston kuntotutkimusohjeen laatimiselle haetaan parhaillaan rahoitusta.
  4. Seuraava ohjetarve on mietinnässä. Tähän kaivataan ehdotuksia kaikilta FiSTT:n jäseniltä.

Kiinteistön sisäpuolisten putkistojen saneeraus-jaos

Jaoksen järjestäytymiskokous pidetään tammikuussa, jolloin voimme tiedottaa jaoksen vetäjästä ja jäsenistä.

Laatu- ja materiaalijaos

Jaoksen tehtävänä on kehittää kaivamattomien tekniikoiden laatuasioita ja ottaa myös kantaa putkimateriaalien sopivuuksiin sekä jakaa kokemuksia. Tavoitteellisesti saamme jaokseen mukaan laajasti eri toimijoiden edustajia, jotta jaoksen tuottaman materiaalin ja ohjeistuksen painoarvo on tilaajien keskuudessa vahva. FiSTT kutsuukin nyt kiinnostuneita jäseniä ilmoittautumaan mukaan jaoksen toimintaan, joko sihteerille tai toiminnanjohtajalle.